موبو مووی

به نتیجه دلخواه نرسیدی؟

باکس آفیس

پر فروش ترین فیلم های درحال اکران

فیلم Mean Girls

Mean Girls

فروش آخر هفته: $6.9M فروش کل: $62M هفته اکران: 3
امتیاز IMDB 6.3/10 (12 هزار رای)
1
فیلم The Beekeeper

The Beekeeper

فروش آخر هفته: $6.7M فروش کل: $44M هفته اکران: 3
امتیاز IMDB 6.5/10 (27 هزار رای)
2
فیلم Wonka

Wonka

فروش آخر هفته: $5.7M فروش کل: $196M هفته اکران: 7
امتیاز IMDB 7.2/10 (84 هزار رای)
3
فیلم Migration

Migration

فروش آخر هفته: $4.9M فروش کل: $102M هفته اکران: 6
امتیاز IMDB 6.7/10 (11 هزار رای)
4
فیلم Anyone But You

Anyone But You

فروش آخر هفته: $4.6M فروش کل: $73M هفته اکران: 6
امتیاز IMDB 6.7/10 (16 هزار رای)
5
فیلم Poor Things

Poor Things

فروش آخر هفته: $2.9M فروش کل: $26M هفته اکران: 8
امتیاز IMDB 8.4/10 (63 هزار رای)
6
فیلم Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom

فروش آخر هفته: $2.7M فروش کل: $119M هفته اکران: 6
امتیاز IMDB 5.8/10 (47 هزار رای)
7
فیلم Godzilla Minus One

Godzilla Minus One

فروش آخر هفته: $2.7M فروش کل: $56M هفته اکران: 9
امتیاز IMDB 8.3/10 (43 هزار رای)
8
فیلم American Fiction

American Fiction

فروش آخر هفته: $2.6M فروش کل: $13M هفته اکران: 7
امتیاز IMDB 7.9/10 (8.4 هزار رای)
9
فیلم Night Swim

Night Swim

فروش آخر هفته: $2M فروش کل: $27M هفته اکران: 4
امتیاز IMDB 4.8/10 (8.9 هزار رای)
10